بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد (Free discussion) درکرج

ttc4
1

حتما پیش آمده که با خود فکر کنید که افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند بهتر و سریع تر زبان یاد می گیرند. این امر کاملا درست است! این افراد با قرار گرفتن در محیط انگلیسی زبان مجبور هستند به زبان انگلیسی صحبت کنند و برای همین سریع تر زبان را می آموزند. در کلاس های KT، ما برای شما محیطی را فراهم آورده ایم که به صورت مداوم در آن به زبان انگلیسی صحبت کنید. ما معتقدیم که یادگیری زبان فقط و فقط از طریق صحبت کردن درباره موضوعات واقعی صورت می گیرد. گفتگوها کاملا بر اساس تجربیات شخصی شما خواهد بود؛ به همین دلیل ما، ماندگاری مطالب را برای شما تضمین می کنیم. در واقع شما در ایران ولی در یک محیط کاملا حرفه ای انگلیسی درباره زندگی و تجربیات خود صحبت خواهید کرد. مکالمه در این کلاس ها بدون توقف است!

موسسه زبان های خارجی ژیوان برگزار کننده دوره های بحث آزاد در 2 سطح Intermadiate و Advanced می باشد، این کلاس ها بر اساس رفرانس کتاب های زیر ارائه می گردد:

سطح Intermediate (در 8 ترم)

سطح Advanced (در 4 ترم)

نحوه برگزاری :

  • کلاس ها به صورت فشرده

  • دوره 16 جلسه (2 جلسه در هفته)

  • ظرفیت دوره حداکثر تا 8 نفر

  • تعیین سطح رایگان (هر روزه)

اهداف دوره :

  • تقویت اعتماد به نفس و صحبت کردن روان تر

  • ایجاد موقعیت های روزمره و بحث و گفتگو

  • تسلط به زبان دوم در مدت زمان کوتاه

  • قرار گیری در فضای واقعی زبان